Υπεύθυνη Δήλωση του Συμμετέχοντα για την Αποποίηση Ευθύνης των Διοργανωτών, Χορηγών, Εθελοντών - Έννομα συμφέροντα Διοργάνωσης

  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε ΝΑ 
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Συμμετέχοντα για την Αποποίηση Ευθύνης των Διοργανωτών, Χορηγών, Εθελοντών 
  • Προσωπικά Δεδομένα - Έννομα Συμφέροντα της Διοργάνωσης
  • Γενικοί Όροι Συμμεττοχής στη Διοργάνωση

Εγγραφή στο newsletter