Κανόνες & Κανονισμοί: Ημιμαραθώνιος - Σκυταλοδρομία - Τέταρτο (1/4) Μαραθώνιος

Το Περιεχόμενο της 'Ύλης  « Κ α ν ό ν ε ς   και   Κ α ν ο ν ι σ μ ο ί »  κατανέμεται σε  4 ενότητες:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: Δήλωση αποποίησης ευθύνης συμμετέχοντα, για την αποποίηση ευθύνης των Διοργανωτών, Χορηγών, Εθελοντών.
    Έννομα συμφέροντα Διοργάνωσης
  • ΕΝΟΤΗΤΑ Β': Συμμετέχοντες αθλητές στους Αγώνες Ημιμαραθώνιος, Σκυταλοδρομία και Τέταρτο Μαραθώνιος
  • ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄:  Επιδόσεις
  • ΕΝΟΤΗΤΑ Δ': Οργάνωση Αγώνων

Εγγραφή στο newsletter