Εγγραφή Αρχηγού Ομάδας

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καλώς ήλθατε στο σύστημα εγγραφών του Αρχηγού Ομάδας (από 10 άτομα και πάνω)

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης εγγραφή σας ως Αρχηγού Ομάδας, θα σας αποσταλεί, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατάσταση σε μορφή excel, προκειμένου να τη συμπληρώσετε με τα προσωπικά στοιχεία των μελών της Ομάδας σας και να μας την αποστείλετε.

Όπου (*) = Υποχρεωτικό πεδίο

Σας ευχαριστούμε που βοηθάτε συνειδητά στον περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού και στην προστασία του περιβάλλοντος

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γράψτε την ημερομηνία γέννησης σας στη μορφή ημερομηνία/μήνας/έτος (99/99/9999)
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγγραφή στο newsletter